Ostatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Voronoiove diagramy

Podkapitoly:

Úvod
Princíp
Aplikácie
Galéria
Prehľad appletov na webe
Applet
Literatúra a linky

Jedná sa o súhrn čiar, rozdeľujúcich danú plochu s vopred danými hlavnými bodmi tak, aby susedné body boli od deliacej čiary rovnako vzdialené. Pomocou rekurzívnej aplikácie tejto metódy môžu vzniknúť obrazce pripomínajúce listy (hranice sú žilky listov), či iné štruktúry fraktálového charakteru.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!