Ostatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Reakčno-difúzne modely

Podkapitoly:

Úvod
Chemická báza morfogenézy
Vzory na zvieratách
Pigmentačné vzory v mušliach
Modely tvorby vzorov v počítačovej grafike
Prehľad appletov na webe
RDA applet
Literatúra a linky

Pôvodným účelom Turingovho reakčno-difúzneho modelu bolo vysvetliť vznik obrazcov v pôvodne homogénnom médiu. Týmito modelmi možno opísať napríklad vznik pigmentačných vzorov na morských mušliach, vznik pruhov a škvŕn na povrchu rýb, či na kožušine niektorých cicavcov.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!