Ostatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


CAPOW

Podkapitoly:

Úvod
Celulárne automaty a elektrická energia
Úvod do FPU vlnových rovníc
FPU vlnové rovnice
Vlnové rovnice spojitých CA
Funkcie a možnosti CAPOW
Galéria - módy Capow
Galéria - hra LIFE
Literatúra

CAPOW je akronym pre Celular automata and electric power. Jedná sa o nový druh celulárnych automatov so spojitými hodnotami pre simuláciu dynamiky elektrickej rozvodnej siete.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!