Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Framsticks

Podkapitoly:

Úvod
Popis simulátora
Príklad
Screenshots
Zopár obrázkov
Software
Objasnenie vizuálnych tvarov
Evolúcia vo forme filmov
Literatúra a linky

Programový systém pre štúdium a vyhodnocovanie schopností evolúcie vedúcej ku komplexnému správaniu jedincov alebo ich skupín a vykonanie experimentov s neriadenou evolúciou. . Telá jedincov sa skladajú z tyčiniek, evolvujú v 3D prostredí.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!