Obsah
Úvod
Evolučná optimalizácia
Kreatívny evolučný dizajn
Evolučné umenie
Evolučné formy umelého života
Aplikácie evolučného dizajnu
Interaktívna evolúcia
Projekt GOLEM
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Aplikácie evolučného dizajnu

Podkapitoly:

Dizajn trupu lode
Optimalizácia dizajnu krídla nadzvukových a podzvukových lietadiel
Evolučné bannery
Neuroevolúcia
Evolučná architektúra

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!