Obsah
Úvod
Od myšlienky k schéme
Ako je to s hostiteľmi
Intrinzické faktory
Extrinzické faktory
Úvod do kvantitatívnej memetiky
Symbolická memetika
Zaujímavosti
Myšlienková vojna
Memetic AI toolkit
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Ako je to s hostiteľmi

Každý z nás je hostiteľom určitých mémov. Za "mémovo čisté" by sme mohli označiť snáď len deti tesne po narodení. Ale táto ich charakteristika im dlho nevydrží, lebo vplyvom prostredia sa aj oni veľmi skoro stávajú hostiteľmi mémov. V mémovej teórii možno ľudí vzhľadom k mémom rozdeliť na štyri skupiny:

1. non-hostiteľ ... Ak niekto nie je hostiteľom nejakého mému, tak je jeho non-hostiteľom. Non-hostiteľstvo neznamená, že daný jedinec je automaticky hostiteľom opačného mému. Poukazuje len na to, že nedošlo k infikácii mémom. Napríklad, ak niekto je non-hostiteľ ateistického mému, nemusí byť práve veriaci, môže byť aj agnostik.

2. hostiteľ... Hostiteľ je osoba úspešne infikovaná mémom. Pod pojmom infekcia možno rozumieť úspešné kódovanie mému v pamäti ľudského jedinca. Memetická infekcia môže byť buď aktívna alebo inaktívna. Inaktívnou je, ak hostiteľ nepociťuje potrebu posúvať mém iným ľuďom. Aktívna infekcia spôsobuje, že hostiteľ chce infikovať iných. Osoba, ktorá je vystavená mému, ale nezapamätá si ho (vedome alebo ináč), nie je infikovaná. (Hostiteľ môže byť v skutočnosti nevedome infikovaný a prenášať mém bez uvedomenia si tohto faktu. Mnohé sociálne normy sa prenášajú takýmto spôsobom). Niektorí memetici používali slovo "infekcia" ako synonymum pre "vieru" (t.j. len veriaci sú infikovaní, neveriaci nie sú). Avšak toto používanie ignoruje fakt, že ľudia často prenášajú mémy, "v ktoré neveria". Piesne, vtipy a fantázie sú mémy, ktoré nie sú založené na "viere" ako infekčnej stratégii, t.j. ľubovoľnej memetickej stratégii, ktorá napomáha infikovať hostiteľa. Vtipy napomáhajú infikácii tým, že sú humorné, melódie evokujú rozličné emócie, slogany a chytľavé frázy tým, že sú výstižné a neustále opakované. V mémovom komplexe je centrálou infekčnej stratégie často návnadový spolu-mém.

3. membot ...Osoba, ktorej celý život sa stal podriadený propagácii mému, automaticky a pri akejkoľvek príležitosti. (Ako napríklad mnohí Jehovovi Svedkovia alebo scientologisti). Prostredníctvom vnútornej konkurencie potom najlepší rečníci a extrémni memboti mieria na vrchol ich sociotypovej hierarchie.

4. memeoid (memoid) ...Samodeštruktívny membot. Osoba, ktorej správanie je tak silne ovplyvnené mémom, že jej vlastné prežitie sa stáva bezvýznamné v jej vlastnej mysli (ako napríklad Kamikazisti, Shiitskí teroristi, akýkoľvek vojenský personál). Hostitelia a memboti nie sú nutne memoidi. Mémy by sme mohli rozdeliť na autotoxické a exotoxické. Autotoxický mém je mém nebezpečný sám sebe. Vysoko autotoxické mémy sú zvyčajne samolimitujúce, pretože napomáhajú deštrukcii svojich hostiteľov. Exotoxické mémy sú mémy nebezpečné voči ostatným. Vysoko exotoxické mémy podporujú deštrukciu osôb iných ako svojich hostiteľov, obzvlášť tých, ktorí sú nositeľmi konkurenčných mémov (napríklad: nacizmus, inkvizícia, polpotizmus). Druh netolerancie; vlastnosť, ktorá spôsobuje, že osoba reaguje nezvyčajným extrémnym spôsobom, keď je vystavená špecifickému semiotickému stimulu alebo "mémovému alergénu" sa označuje ako mémová alergia. Exotoxické mémové komplexy typicky udávajú nebezpečné mémové alergie svojim hostiteľom. Často aktuálne mémové alergény nemusia byť prítomné, ale len naznačené, aby vyvolali reakciu. Bežné mémové alergie zahŕňajú homofóbiu, paranoidný antikomunizmus a pornofóbiu. Bežné formy mémových alergických reakcií sú cenzúra, vandalizmus, fyzické násilie a verbálne útoky.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!