Obsah
Úvod
História
Základný tvar algoritmu
Prečo GA fungujú?
Modifikácie pre špeciálne typy problémov
Nastavenie parametrov
Hybridizácia GA
Koevolúcia
Paralelizácia GA
Aplikácie GA
Aplikácie GA na internete
Klasifikačné systémy
Evolučná stratégia
Evolučné programovanie
Prílohy
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Literatúra a linky

Literatúra

Atmar W.: On the Role of Males. Animal Behavior, 41 (1991) , pp. 195-205

Goldberg D.E.: Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, Reading MA 1989.

Mach M.: Prednášky z predmetu Evolucné algoritmy, FEI TU Košice

Kubalík, J., Lažanský, J.: Partially randomised Crossover Operators. In: Advances in Soft Computing (John R. and Birkenhead R., eds.). Physica-Verlag, Heidelberg 2000, pp. 93-98.

David E. Goldberg: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley, 1989.

Michalewicz Z.: Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs. Springer, Berlin 1992.

Holland J.H.: Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1975.

Koza J.R.: Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection. MIT Press, Cambridge MA 1992.

Rechenberg I.: Evolutionstrategie: Optimierung technisher Systeme nach Prinzipien der biologischen Evolution, Fromman-Holzboog Verlag, Sttutgart, 1973.

Fogel L.J., Owens A.J., Walsh M.J.: Artificial Intelligence Through Simulated Evolution, John Wiley, New York, 1966.

Linky

Illinois genetic algorithms laboratory
professor David E. Goldberg, director - Súčasné pôsobisko Goldberga:

http://gal4.ge.uiuc.edu/illigal.home.html
- domovská stránka laboratória

http://gal4.ge.uiuc.edu/goldberg/d-goldberg.html
-  stránka o Goldbergovi

http://www.evonet.polytechnique.fr/evoweb/news_events/news_features/nf_article4.html
- článok "Goldberg talks to EvoNews"

Všeobecné informácie o GA

Online Tutorial EvoNetu o evolučných algoritmoch (Flying Circus)
http://www.wi.leidenuniv.nl/~gusz/Flying_Circus/1.Reading/2.Tutorial/index.html

Úvod do genetických algoritmov s Java apletmi
http://cs.felk.cvut.cz/~xobitko/ga/

Umelý ľivot a Genetické algoritmy
http://http1.brunel.ac.uk:8080/depts/AI/alife/home.html


Stránky so zoznamom odkazov na ďaląie stránky o genetických algoritmoch (veľmi rozsiahle zoznamy, niektoré sú zatriedené do kategórií, niektoré nie)

Genetické algoritmy a Umelý život - zdroje
http://www.scs.carleton.ca/~csgs/resources/gaal.html

Webovské stránky o GA (groups, people,...
http://www-illigal.ge.uiuc.edu/links.html

GA - zdroje
http://www.sghms.ac.uk/depts/gm/noframes/staff/kearney/ga.htm

Genetické Programovanie, Genetické Algoritmy, Umelá inteligencia
http://www.geneticprogramming.com/index.html
pričom priamo Genetic Algorithms paper lists and repositories je na
http://www.geneticprogramming.com/ga/GApapers.html

Linky na GA
http://www.geocities.com/Eureka/Park/4864/Genetic.html

The GA Papers Notebook
http://www.lcc.uma.es/jjf/gp/ga/GApapers.html

EvoNet http://www.dcs.napier.ac.uk/evonet/

GA archív
http://www.aic.nrl.navy.mil/galist/#info

Praktické aplikácie

Problém obchodného cestujúceho riedený genetickým algoritmom (Java aplet)
http://www.aic.nrl.navy.mil/~ramsey/tsp_html/tsp.html

Ukážkový Java aplet
http://www.taygete.demon.co.uk/java/ga/

GA Optimizer - jednoduchý JAVA aplet a popis appletu.
http://ai.bpa.arizona.edu/html/ga.html

The GA Playground - popis nástroja pre tvorbu genetických algoritmov.
http://arieldolan.com/ofiles/ga/gaa/gaa.html

Jednoduchý Java aplet - Riedi úlohu umiestnenia definovaných predmetov do útvaru s najmenším obvodom.

A Sample Genetic Algorithm Applet: Stable Version 0.2 by Dan Loughlin - ukáľka JAVA apletu.
http://www4.ncsu.edu/eos/users/d/dhloughl/public/stable.htm

Visualisation of Genetic Algorithms for the TSP in Java by Johannes Sarg - popis JAVA apletu pre riedenie problému TSP.
http://www.apm.tuwien.ac.at/~guenther/tspga/TSPGA.html

Praktické aplikácie - priame linky na programy

GA Optimizer I - Java aplet zo zdrojovými kódmi. GaOptimizer.zip - veľkosť 13KB.

The GA Playground - prostredie pre tvorbu GA. GaPlayground.zip - veľkosť 460KB.

Zovšeobecnená trieda pre tvorbu vlastných GA, spolu s referátom o GA. Ga.zip - veľkosť 114KB.

BUGS (Better to Use Genetic Systems) je interaktívny program pre demonątráciu GA. BUGS.tar.Z - veľkosť 118KB.

GENEsYs 1.0: Implementácia GA založená na programovom balíku GENESIS. Zahŕňa rozšírenia pre experimentálne účely, napr. rozličné selekčné mechanizmy a rozličné mutačné operátory. GENEsYs-1.0.tar.Z - veľkosť 700KB.

Genesis 5.0: Vynovená verzia predchádzajúceho systému. dgenesis-1.0.tar.Z - veľkosť 173KB.

DGENESIS je distribuovaná implementácia paralelných GA. Je založená na Genesis 5.0. Pracuje pod operačným systémom UNIX. genesis.tar.Z - veľkosť 70KB.

Genetic-2. Balík pre riešenie lineárneho transportného problému. genetic2.tar.Z - veľkosť 18KB.

Genetic-2N. Balík pre riešenie nelineárneho transportného problému. genetic2n.tar.Z - veľkosť 21KB.

GENOCOP (GEnetic algorithm for Numerical Optimization for COnstrained Problems). Tento systém dokáľe optimalizovať funkcie obsahujúce lineárne ohraničenia. genocop.tar.Z - veľkosť 25KB.

Pekný program napísaný v jazyku C. Program, rieši problém obchodného cestujúceho. Tsp.zip - veľkosť 12KB.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!