Obsah
Úvod
História
Základný tvar algoritmu
Prečo GA fungujú?
Modifikácie pre špeciálne typy problémov
Nastavenie parametrov
Hybridizácia GA
Koevolúcia
Paralelizácia GA
Aplikácie GA
Aplikácie GA na internete
Klasifikačné systémy
Evolučná stratégia
Evolučné programovanie
Prílohy
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Prílohy

Zoznam aplikácií EA.

Air-Injected Hydrocyclone Optimization
Umelá inteligencia
Binárna komprimácia
Clustering
Dizajn komunikačných sietí
Analýza DNA
Získavanie vedomostí
Dynamické predsmerovanie správ v okruhových smerovačoch v Telekomunikačných sieťach
Elektronická schéma zapojenia
Prúdová kontrola
Dizajn fuzzy regulátorov
Riadenia plynových potrubí
Generovanie a navrhovanie parametrov pre neurónové siete
Hybridné EC Systémy
Generovanie a rozpoznávanie obrazcov
Rozvrhovanie predajne
Zber vedomostí
Učenie
Matematické a numerické optimalizácie
Modelovanie celosvetovej bezpočenosti
Viacnásobná diagnostifikácia porúch
Nelineárne dynamické systémy
Rôzne problémy ako(TSP, N-kráľovien, . . . )
Plánovanie paralelných procesov
Parametrický návrh lietadla
Optimalizácia otázok v databázach
Riadenie fyzikálnych systémv
Generovanie trajektórií robota
Stratégia zberu
Symbolická integrácia a rozlišovanie
Problém obchodného cestujúceho
Kontrola platnosti komunikačných protokolov
VLSI dizajnér
WYSIWYG umelecký dizajnér
X-Ray Crystallography

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!