Obsah
Úvod
Rozdelenie podľa spôsobu vytvárania
Rozdelenie podľa produkovaných štýlov
Rozdelenie podľa komplexnosti
ChaoSynth
Linky
LiteratúraOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Literatúra

Dostál M.: Generování rytmického doprovodu genetickým algoritmem. In: Kelemen, J., Kvasnicka, V. (eds.): Kognice a umelý livot II, Slezská univerzita v Opave, Opava, Ceská republika, 2002, pp. 29-42.


Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!