Obsah
Úvod
Rozdelenie podľa spôsobu vytvárania
Rozdelenie podľa produkovaných štýlov
Rozdelenie podľa komplexnosti
ChaoSynth
Linky
LiteratúraOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Rozdelenie podľa komplexnosti

1. Vytváranie celej kompozície (všetky nástroje, orchester, rytmika)

Tento prístup je najzložitejší, autor musí konštruovať špecifické generátory pre rytmické časti , doprovod a sóla. Je zrejmé, že tu vyvstáva aj problém s ohodnocovaním výsledkov a celkovou harmóniou diela. Je potrebné zabezpečiť, aby všetky generátory boli na sebe závislé a aby boli schopné kreativity.

2. Vytváranie časti, sóla, melodické linky na základe vytvorenej rytmiky

Ak už autor má k dispozícii základnú rytmickú schému, je oveža jednoduchšie definovať pravidlá, ktoré zabezpečia harmóniu celku. Taktiež sa týmto spôsobom dá ovplyvniť výsledok v zmysle žánru.

3. Vytváranie bicích na základe už vytvorenej melodiky

Takýto spôsob riešenia je takpovediac inverzný voči predchádzajúcemu. Autor na základe melódie vytvára rytmické linky. Tento spôsob použil Ing.Dostal vo svojej práci.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!