Obsah
Úvod
Rozdelenie podľa spôsobu vytvárania
Rozdelenie podľa produkovaných štýlov
Rozdelenie podľa komplexnosti
ChaoSynth
Linky
LiteratúraOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Rozdelenie podľa produkovaných štýlov

1. Jazz , jazzove sóla


Veža projektov sa venuje produkovaniu jazzu . Najčastejšie vo forme jazzového sóla. Vďaka tomu, že jazz ponúka širokú škálu kompozičných štýlov, a je to štýl, ktorý prakticky nemá definované hranice (jazzove sólo), je pomerne výhodný pre generovanie pomocou genetických algoritmov. Tento fakt má však často za následok disharmóniu .

2. Techno

Korene tohto štýlu su rozporuplné, ale je zrejmé, že vďaka často sa opakujúcim slučkam (loop) a zvuku nástrojov (najčastejšie generované počítačom ) je to vežmi vhodný štýl pre použitie v danej problematike. Dosť ma prekvapilo, že som narazil iba na jedného autora, ktorý použival tento štýl. MutaSynth Palle Dahlstedt.

3. Klasická hudba.

Výstupom projektu Creating melodies with evolving recurrent neural network, ktorý som sa snažil trocha podrobnejšie opísať, sú melódie pripomínajúce vážnu hudbu.

4. Ostatné.

Výstupom mnohých projektov bola spleť melódií, ktoré sa dajú žánrovo ťažko zaradiť.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!