Obsah
Úvod
Rozdelenie podľa spôsobu vytvárania
Rozdelenie podľa produkovaných štýlov
Rozdelenie podľa komplexnosti
ChaoSynth
Linky
LiteratúraOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Rozdelenie podľa spôsobu vytvárania

Podkapitoly:

Evolučné algoritmy
Prístupy založené na celulárnych automatoch
Prístupy založené na svete Creatures
Fraktálové prístupy
Prekódovanie DNK do podoby hudby
Prístupy založené na neurónových sieťach

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!