Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Artificial Music

Podkapitoly:

Úvod
Rozdelenie podľa spôsobu vytvárania
Rozdelenie podľa produkovaných štýlov
Rozdelenie podľa komplexnosti
ChaoSynth
Linky
Literatúra

Popis rôznych metód umelo vytvorenej hudby (celulárne automaty, neurónové siete, DNA, fraktály ...).

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!