Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Freemanove K modely

Podkapitoly:

História
K modely
Literatúra
Zdrojové kódy

Analýza EEG záznamov elektrickej aktivity v mozgu počas klasifikácie stimulov odhalila jeho fungovanie na základe chaotickej dynamiky. Ich simuláciou získavame nový zaujímavý obraz o stavebných princípoch fungovania kognitívnych funkcií zvierat aj ľudí.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!