Obsah
Úvod
História
Teória
Výskum - Diplomová práca
Applet pre diskrétny LV model
Applet pre spojitý LV model
Linky a literatúra
Slovník
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Applet pre diskrétny LV model

Podkapitoly:

Popis appletu
Zdrojový kod

Daný applet modeluje diskrétny systém Lotka – Volterra, ktorý simuluje dynamiku spoločenstva dravec - korisť. Na riešenie modelu je použitá kombinácia dvoch numerických metód - Eulerovej a Heunovej. Podrobnejšie teoretické informacie o diskrétnom LV modeli nájdete v podkapitole Diskrétny model.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!