Obsah
Úvod
Galérie
LinkyOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

"Keby som vedel, čo je umenie, netajil by som to." Picasso

Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexný prehľad v oblasti, ktorá bola ešte donedávna výsostnou doménou človeka, v umení. Obsah galérie tvoria obrázky, hudba i animácie (zdroj: internet), ktorých bezprostredným tvorcom nebol človek, ale vznikli pomocou genetického programovania, teórie chaosu a ostatných prístupov umelej inteligencie. Výnimočnosť, krása a rôznorodosť sú spoločným znakom týchto diel. A aj keď boli "vygenerované" strojom, čo niektorí chápu ako dobrý dôvod na to, aby pochybovali o ich príslušnosti k umeniu, estetický zážitok, ktorý zanechajú v človeku je skutočný. Treba dodať, že úlohou tejto práce nebolo poskytnúť teoretické základy použitých metód, ani recenzia akéhokoľvek softvéru, ktorý je voľne dostupný na internete v hojnom počte a vďaka ktorému sa prakticky každý môže stať "umelcom". V sekcii Linky nájdete odkazy nielen na stránky, z ktorých som čerpal, ale aj na tie, kde nájdete dostupný softvér.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!