Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Model kyvadla

Podkapitoly:

Prehľad appletov na webe
Applet

Príklad jednoduchej názornej nelineárnej dynamickej sústavy. Slúži na ilustráciu vzťahu fázovej roviny a časových priebehov riešenia príslušnej diferenciálnej rovnice.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!