Obsah
AppletOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Applet

 • START týmto tlačidlom sa spustí samotný výpočet, podľa nastavených parametrov
 • PRAVIDLO tu sa zadáva číslo pravidla (0 až 255) od ktorého závisí ďalšia generácia (aké je to pravidlo sa zobrazí v ľavo dole. Je tam o osem možných stavov, ktoré určujú pri akej kombinácii stavov susedov a vlastného stavu bunky vznikne, prípadne zanikne bunka v ďalšej generácii. Či vznikne alebo zanikne je možné nastaviť kliknutím na jednotlivé stavy)
 • GENERACIE počet generácií (riadkov obrazu)
 • SIRKA určuje koľko buniek môže byť v jednom riadku
 • CYKLICKY tu môžeme nastaviť či hodnota bunky za okrajom bude 0 alebo to bude hodnota bunky na opačnom konci grafu
 • INICIALIZACIA tu nastavíme stavy buniek na začiatku

 • Hore
  Kontakty:     webmaster     admin     chief
  Valid HTML 4.01! Valid CSS!