Obsah
Imunitný systém - biologický popis
Aplikácie umelých imunitných systémov
Teória umelých imunitných systémov
Immun
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Immun

Podkapitoly:

Matematický model
Simulátor Immun
Immun Player
Experimenty - Simulácia imunitnej odozvy pri interakcii s vírusmi
Experimenty - Simulácia imunitnej odozvy pri interakcii s nádorovými bunkami
Zhrnutie

V súčasnosti je publikovaný iba jeden simulátor všeobenej imunitnej odozvy - ImmSim, (Kleinstein et al., www). Jeho mechanizmus je postavený na celulárnych automatoch a pracuje na dvojrozmernej mriežke.

Na rozdiel od koncepcie ImmSim-u sme sa rozhodli pristupovať k modelu IS ako k multiagentovému systému, v ktorom má každý agent svoje parametre (pozícia, aktivácia, atď...) a je schopný na základe prítomnosti iných agentov vo svojom okolí vykonávať akcie (pohyb, eliminácia nepriatela, atď...). Model pracuje nad trojrozmerným priestorom. Jednotkou času je kompletná iterácia, počas ktorej každý agent v systéme dostane svoj pracovný čas na skontrolovanie svojho okolia a na vyvinutie akcie voči nemu.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!