Obsah
Úvod
História
Teória
Výskum - Diplomová práca
Applet pre diskrétny LV model
Applet pre spojitý LV model
Linky a literatúra
Slovník
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Slovník

Invariantný cyklus- atraktor uvedený v (Peitegen & Richter, 1986) ako invariant cycle. Je to uzavretá krivka, po ktorej sa body pohybujú náhodne, bez periodicity.
Podivný atraktor- zložitá spleť čiar, ktorá vytvára atraktor a nevykazuje žiadnu periodicitu
Zub- názov pre oblasti roviny h-p, ktoré pripomínajú svojim tvarom zub. V (Edwards, WWW) i v (Peitegen & Richter, 1986) autori tieto oblasti nazývajú horn, čo možno preložiť ako roh. Naviac v (Peitegen & Richter, 1986) je uvedený aj prívlastok "rezonančný", nakoľko vznikajú periodické cykly

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!