Obsah
Čo je to Celulárny Automat
Von Neumannov Celulárny Automat
Wolframov Celulárny Automat
Applet pre viachodnotové 1D CA
Kvantitatívne hodnotenie dynamiky CA
Arbibov Celulárny Automat
Paralelné celulárne počítače
Literatúra
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


O tejto kapitole

Celulárne systémy boli súčasťou už prvej verzie nášho internetového Alife tutoriálu (1998). Autormi boli Július Csontó a Peter Macej. Applet demonštrujúci činnosť Wolframovho 1D automatu naprogramoval Peter Macej. V roku 2000 - keď bol tutoriál prepracovaný do nového formátu - Martin Gido vytvoril novú verziu stránok o CA. Použil pri tom rukopis publikácie (Csontó, 2001). Terajšiu podobu dal týmto stránkam František Barčák v roku 2003 s použitím (Csontó a Palko, 2002) v rámci ďalšieho prepracovania stránok do najnovšieho formátu. V roku 2004 doplnil Michal Hosa applet pre viachodnotové 1D CA. Novú verziu tohoto appletu vytvoril v roku 2005 Peter Peklanský

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!