Obsah
Úvod
Coddov automat
Langtonove Q-slučky
Sayamove Q-slučky
Ďalšie samoreprodukujúce sa slučky
Modelovanie samoreprodukcie
Vznik samoreprodukcie
Programovanie samoreprodukujúcich sa slučiek
Prehľad appletov na webe
Applet
Miniapplety pre samoreprodukciu
Literatúra
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Úvod

Výskum umelých samoreprodukujúcich štruktúr alebo strojov trvá už skoro pol storočia. Mnohé z týchto prác sú motivované túžbou pochopiť základné princípy spracovania informácií a algoritmov, ktoré sa vyskytujú pri samoreprodukcii, nezávisle na ich fyzikálnej realizácii. Pochopenie týchto pricípov by mohlo byť užitočné mnohými spôsobmi. Môže zlepšiť naše vedomosti o biologických mechanizmoch rozmnožovania objasnením podmienok, ktoré musí akýkoľvek samoreprodukujúci sa systém splniť a poskytnutím alternatívnych vysvetlení pre zmyslovo pozorované javy. Výroba umelých samoreprodukujúcich sa strojov môže mať tiež rôzne využitie, od nanotechnológie až po výskum vesmíru.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!