Ostatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Chaos - úvod

Podkapitoly:

Základné pojmy
Lorenzov atraktor
Literatúra a linky

Základné pojmy. Lorenzov atraktor.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!