Obsah
Úvod
Teoretický popis
Grafické aplikácie
Galéria
Spojitosť s umelým životom
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky

Zoznam adries, z ktorých som čerpal informácie

-dokument firmy Pixar
http://www.pixar.com/companyinfo/research/pbm2001/notesc.pdf

-Worcester Polytechnic Institute
http://www.cs.wpi.edu/~matt/courses/cs563/talks/psys.html

-stránka G. Scott Owena
http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/animation/particle.htm

-Verc Collective
http://collective.valve-erc.com/index.php?go=particle_theory

-Computer Graphics Group, ČVUT Praha
http://www.cgg.cvut.cz/~apg/apg-tutorials02/ch06.html

-Department of Computer Science, University of Manchester
http://www.cs.man.ac.uk/~cailletf/MScThesis.pdf

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!