Obsah
Úvod
Teoretický popis
Grafické aplikácie
Galéria
Spojitosť s umelým životom
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Spojitosť s umelým životom

Podkapitoly:

Skupinové správanie
Kŕdle, stáda, skupiny
Optimalizácia particle swarm-om

V tejto kapitole je načrtnutých niekoľko spôsobov použitia časticových systémov v A-life. Jedná sa o simuláciu, boidov a optimalizáciu pomocou rojenia častíc (particle swarm). V týchto aplikáciách je využitý iný pohľad na časticové systémy a využitie tejto idei a ich stavby.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!