Obsah
Úvod
Teoretický popis
Grafické aplikácie
Galéria
Spojitosť s umelým životom
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Teoretický popis

Podkapitoly:

Častica
Časticový manažér
Časticový emitor

Tento teoretický popis je viazaný na grafické aplikácie. Slúži len pre získanie predstavy čo to vlastne časticový systém je, aké má zložky...

Podrobnejší teoretický popis nájdete na adrese:
http://www.cgg.cvut.cz/~apg/apg-tutorials02/ch06.html
a je v češtine :)

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!