Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Nerve garden

Podkapitoly:

Úvod
Alife v Nerve Gardens
NerveGarden projekt
Nerves & Nerve Script
Galéria
Literatúra
Linky

Biologicky inšpirovaný multi-používateľský, 3D virtuálny svet, prístupný cez Internet. Kombinuje množstvo metód a technológií, vrátane L–systémov, Javy, mobilných automatov a VRLM.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!