Ostatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Modelovanie ekosystémov

Podkapitoly:

Úvod
Vytváranie priestorového rozdelenia rastlín
Príklad simulácie
Linky

Jadrom ekologického modelovania je analýza systému s cieľom pokúsiť sa pochopiť základné vlastnosti ekosystému a predikovať jeho správanie. Základným simulačným nástrojom je L-systém.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!