Obsah
Čo je katastrofa?
Matematický opis
Sedem elementárnych katastrôf
Stroje katastrofy
Príklady použitia v oblasti biológie
Príklady použitia v iných oblastiach
Linky
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Príklady použitia v oblasti biológie

Podkapitoly:

Morfogenéza
Tep, srdce – regulácia

Nasledujúci zoznam je od Zeeman-a, podrobnosti k nerozobratým častiam sa nachádzajú v (Zeeman, 1977) prip. iných publikáciách tohoto autora, alebo na [http://www.math.utsa.edu/ecz/c.html].

 • Evolúcia
 • Diferencializácia
 • Morfogenéza
 • Tep, srdce
 • Regulácia
 • Nervové impulzy
 • Spánok a zobudenie
 • Útok a útek
 • Teritórie

Medicína

 • Anorexia/bulímia
 • Depresia
 • Stres
 • Šok

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!