Obsah
Čo je katastrofa?
Matematický opis
Sedem elementárnych katastrôf
Stroje katastrofy
Príklady použitia v oblasti biológie
Príklady použitia v iných oblastiach
Linky
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Sedem elementárnych katastrôf

Podkapitoly:

Fold
Cusp
Swallowtail
Butterfly
Hyperbolic umbilic
Elliptic umbilic
Parabolic umbilic

Obrázky uvedené v podkapitolách sú prevzaté od Berryho .

Počet parametrov → 1 2 3 4
Počet premenných ↓
1 Fold Cusp Swallowtail Butterfly
2 Hyperbolic umbilic
Elliptic umbilic
Parabolic umbilic

Táto tabuľka klasifikuje sedem elementárnych katastôf podľa počtu parametrov (a, b, c, d) a počtu premenných (x, y) vo vyjadrení potenciálu.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!