Obsah
Úvod
Prehľad Umelej Embryogenézy
Gramatický prístup
Bunková chémia
Jednotná perspektíva
Dimenzie vývoja
Budúci vývoj Umelej Embryogenézy
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Gramatický prístup

Podkapitoly:

Produkčné pravidlá
Parametrizácia produkčných pravidiel
Objektovo orientované produkčné pravidlá
Bunkové kódovanie
Gramatický prístup v praxi

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!