Obsah
Úvod
Prehľad Umelej Embryogenézy
Gramatický prístup
Bunková chémia
Jednotná perspektíva
Dimenzie vývoja
Budúci vývoj Umelej Embryogenézy
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Genetické algoritmy
Genetické programovanie
Umelá embryogenéza
Evolučný dizajn
Interaktívny evolučný výpočet
Ekogramatiky
Evolučný hardware


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Prehľad Umelej Embryogenézy

Umelá Embryogenéza ponúka postupy ako dosiahnuť vysokú úroveň komplexnosti podobne ako príroda u živých organizmov. Evolúcia mozgu a tela je veľmi populárnym cieľom pre vývoj v tejto oblasti. Jej hlavnou úlohou je výskum, ktorého cieľom je dosiahnuť taký stupeň komplexnosti, aký doteraz nebol možný.

Využíva pri tom dve paralelne línie, ktoré sa podrobne skúmajú:

  • Gramatický prístup - základy tejto línie položil (Lindenmayer, 1968). Evolvuje sadu pravidiel vo forme gramatických prepisovacích systémov, kde gramatika môže byť bezkontextová alebo kontextová s použitím parametrov ( Lindenmayerove systémy ).
  • Bunková chémia - základné piliere tejto línie predstavujú skoršie práce, ktoré napísal (Turing, 1952), ktorý predstavil matematický model difúzie a chemickej reakcie. Pokúša sa presnejšie napodobňovať vývin biologických fyzických štruktúr.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!