Obsah
Úvod
R.Dawkins
Biomorfy
Cybertations
Prehľad appletov na webe
Applety
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Cybertations

Tento software je veľmi obmedzenou demoverziou, ktorá Vám umožňuje len niekoľkokrát použiť operátor mutácie a ešte menej operátor kríženia. Hoci sa s týmto demom nedá dlho hrať (pretože aj keby ste mali trpezlivosť po chvíli znova nainštalovať 3 MB software, nemôžte si uložiť predtým vytvorené objekty) aj tak Vás zaujme svojou grafikou a možnosťami, ktoré sľubuje zakúpenie plnej verzie.
Dalo by sa povedať, že sa jedná o 3-D biomorfy.Vami vytvorené kreatúry žijú v 3-D priestore a môžu byť rotované ťahom vľavo, vpravo, hore alebo dole. V možnostiach je prednastavený rovinný rendering, ktorý kombinuje rýchlosť a rozumnú kvalitu. Goraund a phong tieňovania môžu viesť k efektným výsledkom, ale populácie musia byť často evolvované, aby vyhovovali týmto štýlom renderingu.

Asi Vás napadlo, že takýto software musí byť náročný na pamäť a na výkon počítača. Veru je to pravda, ale umožňuje v možnostiach (Options) zmeniť spojitý rendering (Continuous rendering) na rendering po úrovniach (Rendering by stages), čím sa redukuje čas na vykresľovanie obrázku a zrýchli sa tvorba modelu.

Taktiež je možné zvoliť si, či chceme jednoduché modely (Simple models) alebo komplexné modely (Complex models). Ako to celé vlastne funguje? K dispozícii sú štyri reprodukčné operátory:

  • mutácia (mutation)
  • hypermutácia (hyper-mutation) - mutácia vytvárajúca viacerých potomkov
  • šľachtenie (breeding)
  • hyperšľachtenie (hyper-breeding) - šľachtenie vytvárajúce viacerých potomkov

Ďalším parametrom je, či chcete zachovať rodičov, alebo nasledujúcu generáciu vytvoriť len z potomkov.

Nastaviť si môžte pravdepodobnosť mutácie položkou evo-rate v menu View. Práca s programom je už potom jednoduchá, treba mať len estetické cítenie a vžiť sa do úlohy prírodného výberu. Kliknutím na jednu alebo viac kreatúr ich vyberiete a kliknutím na niektorú z ikon reprezentujúcu reprodukčný operátor spustíte jeden evolučný krok. Pri komplexnejších štruktúrach alebo väčších populáciách je nutné chvíľu počkať, niekedy sa môže stať,že program zmrzne...

V takom prípade sa odporúča zavrieť všetky ostatné programy a skúsiť to znova.

Toto sú napríklad potomci loga (predchádzajúceho obrázku) použitím mutácie v jednom kroku. Všimnite si, že objekty je možné rotovať v rôznych smeroch a výhodou je, že program poskytuje uloženie zobrazených frameov ako bitmapy.

V ďalšej generácii sa mi podarilo vytvoriť ešte nasledovné kreatúrky:
 

v 3-tej a 4-tej generácii:
 

v 5-tej:
 

 

a v 6-tej som dospel k logu (úplne vpravo), ktoré bolo podobné ikone programu...
 


Obdobne sa aj vy môžte kochať peknými 3-D objektmi, rôzne ich zväčšovať,rotovať a prípadne si ich skopírovať postupne do bitmapov a použiť vo vlastnej hre, podobnej SPACE INVADERS.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!