Obsah
Úvod
R.Dawkins
Biomorfy
Cybertations
Prehľad appletov na webe
Applety
Linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Prehľad appletov na webe

Podkapitoly:

Cellfish
Biomorph
Monkey

Galéria

ObrázokPopis

Program Cellfish napísaný v jazyku Microsoft Visual Basic 3.0 vytvára obrazy na základe vetvenia stromu. Tvorba obrazov je kontrolovaná niekoľkými parametrami (génmi). Každý potomok novej generácie sa líši od vybraného potomka o hodnotu +/-1 v jednom géne. K dispozícii je mnoho už vytvorených biomorfov. Nový obraz sa 'evolvuje' dvojitým kliknutím na potomka. Podrobnejší popis programu.

(download win3.1/95 Freeware, 570.2kB)

JBiomorph je aplet, kde sa sleduje evolúcia užívateľom zvolenej kreatúry. Kliknutím na potomka, sa z neho stáva rodič pre ďalšiu generáciu. Takýmto spôsobom sa vytvára evolučný proces kumulatívnym výberom (nepatrné zmeny na začiatku spôsobujú neskôr veľké rozdiely). Po vytvorení piatej generácie, kliknutím na "Evolution History" je možné prezrieť si animovanú kompletnú evolúciu biomorfov vytvorenú užívateľom.

Applet JBiomorph

V aplete BiomorphBounce sa DNA biomorfov mení v závislosti od času. Užívateľ si určí počet zobrazení biomorfov za jednotku času.Výsledný biomorf sa zobrazí v okne apletu. Biomorph Bounce ilustruje aké množstvo pozoruhodných foriem možno vytvoriť aj veľmi malým počtom génov. Týmto programom možno vytvoriť až 1 071 794 405 rozličných biomorfov!Biomorf má 8 génov. Každá hodnota génu sa mení konštantnou rýchlosťou, pokiaľ nenadobudne max. respektíve min. hodnotu. Potom sa hodnota génu "prevráti" čo spôsobuje, že biomorfy sú orientované raz nahor a raz nadol.

Applet BiomorphBounce

Applet Biomorph sa venuje vytváraniu biomorfov sexualnym rozmnožovaním pomocou kríženia. Výberom "otca" a "matky" sa kombináciou ich genetického materiálu a mutácie vytvoria potomkovia.
Podrobnejší popis programu.

Applet Biomorph

V applete Omnipotence sa vyberá jeden biomorf z piatich "súrodencov", ktorý sa stáva rodičom pre nasledujúcu generáciu. Všetci potomkovia sa líšia od rodiča v hodnote 1 génu.

Applet Omnipotence

Applet 3D Biomorphs v sebe kombinuje Dawkinsove 2D biomorfy, ich 3D rozšírenie a inú kapitolu morfogenézy - L-systémy. Je možné meniť veľkosť mutácie, komplexitu L-systému. Jedinec pre ďalšie rozmnožovanie sa označuje pravým tlačidlom myši. Môžeme použiť jedného rodiča pre asexuálne alebo dvoch pre sexuálne rozmnožovanie.

Applet 3D-Biomorphs

Biomorph Breeder je ďalším z rady apletov inšpirovaných Dawkinsovou knihou Slepý Hodinár. Tento aplet je zaujímavý veľmi dobrou dukumentáciou genómu, moźnosťou editovať genóm rodiča a takto riadit torbu novej populácie.

Applet Biomorph Breder

V applet Blind Watchmaker sa začín evolúcia biomorfov prakticky z ničoho. Začiatkom je malá bodka. Evolúcia sa začne prejavovať až neskor, po desiatkach generácií. Vytvára zaujímavé štruktúry. Stači sa vyzbrojiť trpezlivosťou.

Applet Blind Watchmaker

Blind Watchmaker nie je applet. Je to komerčný softvér na tvorbu rôznych śtruktúr pomocou evolúcie odvodejej od Dawkinsových biomorfov. Je to veľmi zaujímavá aplikácia. Umožňuje editovať genóm, tvoriť symetrické aj nesymetrické struktúry, evolučný strom, ukladanie, kopírovanie biomorfov a iné. Na vyskúšanie je k dispozícii demoverzia.

Demo - Blind Watchmaker

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!