Obsah
Čo je katastrofa?
Matematický opis
Sedem elementárnych katastrôf
Stroje katastrofy
Príklady použitia v oblasti biológie
Príklady použitia v iných oblastiach
Linky
Literatúra
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Dimenzia pobrežia
Chaos - úvod
Model kyvadla
Pickoverove biomorfy
Fraktály v prírode
Teória katastrôf
Fractint
Lotka-Volterra model
IFS - systém iterovaných funkcií
Logistická rovnica
Mandelbrotova množina
Newtonova metóda generuje fraktály


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Čo je katastrofa?

Čo je katastrofa ?

Pojem teória katastrôf zaviedol koncom šesťdesiatych rokov René Thom, ale jeho kniha bola vydaná až oveľa neskôr (Thom, 1972). K dispozícii je aj anglický preklad od Davida Fowlera (Fowler, 1975).

Thomove nápady boli ďalej rozvinuté E.C. Zeemanom ktorý poukázal na možnosti aplikácie vo viacerých oblastiach, hlavne v publikácii (Zeeman, 1977)

Touto problematikou sa aktívne zaoberá Lucien Dujardin, a práve na základe jeho tutoriálu catastrophe teacher je vytvorená podstatná časť tejto práce – z nej pochádzajú aj niektoré aplety uvedené na týchto stránkach.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!