Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Väzenská dilema

Podkapitoly:

Úvod
Pravidlá
Stratégie
Evolúcia spolupráce
Tragédia spoločného
Simulácia medzietnickej spolupráce
Reálne prípady
Applety
Linky

Hra Väzenská dilema (Prisoners dilemma - PD) je hrou medzi dvoma hráčmi, ktorí majú dve možnosti: buď spolupracujú s druhým hráčom alebo ho zradia. Táto hra umožňuje modelovať reálneho úlohy, napr. medzinárodné vzťahy, vzťahy medzi dvoma komunitami, ...

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!