Ostatné kapitoly
Swarm
RePast
LEM
SDML
Eos
DDLab


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


DDLab

Podkapitoly:

Úvod
Základné nastavenia
Nastavenia siete
Simulácia
Spätný beh - oblasti atrakcie
Dopredný beh - priestoročasové obrazce
mvDDLab, viachodnotový DDLab
Simulácia živej bunky
Simulácia Bylovej slučky
Slovník
Linky a literatúra

DDLab (Discrete Dynamics Laboratory) je interaktívny grafický program, určený na simuláciu a vyšetrovanie dynamiky širokého spektra konečných binárnych sietí od celulárnych automatov po ľubovoľné booleovské siete. Existuje aj viachodnotový variant programu.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!