Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Simulácia evolúcie rozhodovania

Podkapitoly:

Popis funkčnosti simulátora
Rozhodovacie procedúry
Evolúcia (genetický algoritmus)
Ukážky
Download
Linky

Cieľom tohto projektu je simulovať komplexnosť evolučného procesu a rozhodovania v umelom prostredí a objaviť medzi nimi spojenie. Súčasťou projektu je taktiež objasniť evolúciu a rozhodovanie z pohľadu virtuálneho sveta tak, aby boli ľahko zrozumiteľné. Špeciálna pozornosť je venovaná vizualizácii sveta, kde pozorovateľ pohodlne môže sledovať rozdiel v správaní sa jedincov.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!