Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Poly World

Podkapitoly:

Úvod
Prostredie
Genetika
Fyfziológia
Nervový systém a učenie
Správanie
Simulátor
Linky
Literatúra

PolyWorld je simulátor životného prostredia, vyvinutý Larrym Yaegerom. Pomáha riešiť otázky týkajúce sa umelého života (Artificial Life). Simuluje sa virtuálne prostredie osídlené organizmami, ktoré spolu interagujú (rozmnožujú sa, lovia jedne druhého, prijímajú potravu). Vyvíjajú rôzne stratégie na prežitie, ktoré môžu byť úspešné alebo neúspešné.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!