Ostatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Celulárne automaty - úvod

Podkapitoly:

Čo je to Celulárny Automat
Von Neumannov Celulárny Automat
Wolframov Celulárny Automat
Applet pre viachodnotové 1D CA
Kvantitatívne hodnotenie dynamiky CA
Arbibov Celulárny Automat
Paralelné celulárne počítače
Literatúra
Linky

Základné pojmy. Von Neumannov automat. Wolframov 1D CA. Kvantitatívne hodnotenie CA. Arbibov CA. Paralelné celulárne počítače.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!