Ostatné kapitoly
Freemanove K modely
Umelé imunitné systémy
Biomimicry - Biomimetics
Umelé chémie
Chemické vlny
DNK počítače
Artificial Music
Memetika
Artificial Life Games
Artificial Art
Väzenská dilema


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Artificial Art

Podkapitoly:

Úvod
Galérie
Linky

Ukážka obrázkov, hudby i animácií, ktorých bezprostredným tvorcom nebol človek, ale vznikli pomocou genetického programovania, teórie chaosu a ostatných prístupov umelej inteligencie.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!