Obsah
Epidemiologický model
Vyvíjajúci sa CA simulujúci rast rakoviny
Sieť CA na simuláciu imunitného systému
Iné aplikácie CA
LinkyOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky

http://www.mpi-dortmund.mpg.de/departments/swo/markus/index2.html
CA simulujúci biologickú morfogenézu

http://www.aip.org/enews/physnews/2000/split/510-3.html
Simulácia prenosu vírusu CVC

http://www.uke.uni-hamburg.de/institute/imdm/idv/forschung/excitation
CA a modely srdca

http://www.bii.a-star.edu.sg/sbg/projects_html
Arytmická činnosť srdca

http://www.duke.edu/~wj/automata/main.html
Model srdca ako Java aplet

http://alife.fei.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-biologia/pict/malozivin.gif
Simulácia rastu biofilmu

http://alife.fei.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-biologia/pict/velazivin.gif
Simulácia rastu biofilmu.

http://www.bioinfo.de/isb/gcb01/talks/deutsch/main.html
Modelovanie interakcií v bunkových systémoch v biologii a medicíne pomocou celulárnych automatov

http://www-binf.bio.uu.nl/~njs/dicy.html
Model morfogenézy zobrazujúci prechod "od jednoduchých buniek k plaziacemu slimákovi"

http://www.nd.edu/~malber/jiang2.pdf
Prístupy k modelovaniu biologických buniek pomocou celulárnych automatov

http://lx1.imm.rwth-aachen.de/hp/institut/poster/p_VirVertex_1.htm
Kombinácia CA s modelom Vertexu na simuláciu rastu pšenice

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!