Obsah
Úvod
Rozdelenie CA modelov
CA model s jedným jazdným pruhom
Model s dvoma jazdnými pruhmi
2D CA model
Projekt - Ženeva
Linky
ApletyOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky

http://cui.unige.ch/~chopard/Traffic/traffic.html
simulácia dopravy v Geneve

http://www.tu-bs.de/institute/WiR/weimar/ZAscript/node46.html
viacero modelov pre CA v oblasti dopravy

ftp://ftp.santafe.edu/pub/hag/traffic.ps.gz
práca popisujúca najmä CA model s obojsmernou premávkou

http://www.inf.ethz.ch/~nagel/papers/automate/simon-nag-queue.pdf
práca, ktorá sa podrobnejšie venuje CA modelu mestskej premávky rozšíreným o svetelnú signalizáciu

http://www.inf.ethz.ch/~nagel/papers
množstvo liniek na ďalšie zdroje z oblasti CA a dopravy

http://www.theory.org/complexity/traffic
úvod z teórie CA a 1D simulácie dopravy

http://liinwww.ira.uka.de/ca
množstvo liniek najmä z oblasti CA

http://udel.edu/~mm/traffic
applet modelu s viacerými jazdnými pruhmi

http://smtca.dyns.cx
stránka s prehľadne spracovaným appletom CA modelu cestnej premávky s možnosťou download-u

http://www.csu.edu.au/ci/vol03/mitchdur/mitchdur.html
2D CA model

http://www.traffic.uni-duisburg.de/model
linky na stránky s 1D modelom s jedným jazdným pruhom

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~helbing/RoadApplet
linky na stránky s 1D modelom s jedným jazdným pruhom

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!