Obsah
Kryptografia
CA a kryptografia
LinkyOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Linky

Linky

http://www.santafe.edu/~hag/ca11/ca11.html
masívny, paralelný krypto-systém založený na celulárnych automatoch (Howard Gutowitz)

http://www.santafe.edu/~hag/crypto/crypto.html
kryptografia založená na dynamických systémoch (Howard Gutowitz)

http://www.stephenwolfram.com/publications/articles/ca/85-cryptography/1/text.html
kryptografia s využitím celulárnych automatov (Stephen Wolfram)

http://alife.tuke.sk/projekty/celular/abstraktca.html
celulárne automaty, ich modifikácie, hra LIFE, ...

http://cell-auto.com
celulárne automaty, ich popis + java aplety

http://www-theory.dcs.st-and.ac.uk/~sal/school/CS3010/Lectures/forhtml/node4.html
kryptológia (terminológia, história)

http://hem.passagen.se/tan01
základná kryptografia, skutočné kódy, kryptografcké prístroje, ...

http://frcatel.utc.sk/users/majer/crypto/srsnik/index.html
semestrálna práca (história, šifry Blowfish, RSA, PGP)

http://alife.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-krypto.2/docs/authentication.zip
stručný historický prehľad + podrobný opis systémy CA-1.1

http://alife.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-krypto.2/docs/finite.zip
pojednáva o konečných celulárnych automatoch využívaných pre definovanie kľúča u kryptosystému založeného na jednom kľúči

http://alife.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-krypto.2/docs/hashFunction.zip
využitie hashovacích funkcií pre zabezpečenie potvrdenia platnosti a integrity údajov

http://alife.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-krypto.2/docs/JD-9101.zip
semestrálna práca (história, šifry Blowfish, RSA, PGP)

http://frcatel.utc.sk/users/majer/crypto/srsnik/index.html
opäť jedno použitie hashovacej funkcie, no nie je založené na vstupe konštantnej dĺžky

http://alife.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-krypto.2/docs/reversible.zip
vysvetlenie výhod použitia reverzibilných celulárnych automatov zakladajúc hlavne na rýchlosti šifrovania/dešifrovania

http://alife.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-krypto.2/docs/theory_and_apps.zip
transformácie založené na celulárnych automatoch, ktoré sa následne využívajú na definovanie blokových a prúdových (stream) šifier

http://alife.tuke.sk/~palkom/bio-nove/CA-krypto.2/docs/ca_a_krypto.zip
Prezentácia

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!