Ostatné kapitoly
LEE
Framsticks
EINSTein
Nerve garden
Poly World
Simulácia evolúcie rozhodovania
Nornovia
Creatures 3
Primordial Life
Core War
Desktop Garp
Tierra
Avida


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Nornovia

Podkapitoly:

Abstrakt
Krátke Intro
Mozog
Background
Biochémia
Experimenty
Rozmnožovanie
Ekosystém
Docking Station
Aplikácie
Úvaha - Sú Norni naozaj živí?
Linky
Software a vlastné skúsenosti

Norni sú počítačové stvorenia, ktoré sa preháňajú na monitoroch. Vytvoril ich ako počítačovú hru anglický programátor Stephen Grand. Majú vlastnú inteligenciu, genetiku, biochémiu. Z toho všetkého vyplývajú ich vlastnosti, potreby a v neposlednom rade aj ich správanie.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!