Obsah
Epidemiologický model
Vyvíjajúci sa CA simulujúci rast rakoviny
Sieť CA na simuláciu imunitného systému
Iné aplikácie CA
LinkyOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Sieť CA na simuláciu imunitného systému

Keď do nášho organizmu vstúpi nejaká cudzia látka, náš imúnny systém túto látku neutralizuje. Tento proces prebehne za spolupráce asi 1012 buniek nášho tela. Pri snahe o dosiahnutie detailného a úplného modelu imunitného systému, počítačové modely a simulácie ešte len začínajú hrať dôležitú úlohu. Jedným z hlavných prístupov k modelovaniu umelých imunitných systémov je modelovanie pomocou celulárnych automatov.

Na simuláciu imunitného systému pomocou celulárnych automatov je vhodný program IMMSIM. Systém IMMSim používa hexagonálnu 2D mriežku. IMMSim modeluje nasledujúce entity imunitného systému.

  • APC bunky (bunky prezentujúce antigén)
  • B-Lymfocity a ich triedy protilátok Ig (antibodies)
  • EP bunky, teda bunky epitelu (humorálna bunková obrana)
  • T lymfocity:Th helperové lymfocity, Tc - cytotoxické lymfocity (ničiace patogénne bunky)

CA simulujúce imunitný systém brániaci sa vírusu HIV

Tieto simulácie sa zameriavajú na pozorovanie organizmu po infikovaní vírusom HIV (pomer nakazených a zdravých buniek, možnosť predĺženia doby od nakazenia vírusom HIV po spustenie samotnej choroby AIDS). Pozorujú sa reakcie organizmu na rôzne druhy liečiv, a na rôzne kombinácie liečiv (monoterapia a kombinovaná terapia). Simulácia je rozložená do dvoch fáz. Prvá fáza trvá rádovo týždne. Druhá je rádovo roky.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!