Obsah
Simulácia dopravy v meste
Kryptovanie dát
CA a katastrofy
Aplikácie celulárnych automatov v Biológii
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Aplikácie celulárnych automatov v Biológii

Podkapitoly:

Epidemiologický model
Vyvíjajúci sa CA simulujúci rast rakoviny
Sieť CA na simuláciu imunitného systému
Iné aplikácie CA
Linky

Abstrakt

Biologické systémy sú pravdepodobne najviac komplexné a z mnohých pohľadov neusporiadané výtvory prírody. Často sa zdajú byť chaotické. Istý významný teoretický biológ Stuart Kauffman sa vyjadril, že život je na hrane chaosu. O niekoľko rokov nato, bolo stále viac a viac jasné, že chaotické a zložité chovanie sa mnohých biologických systémov môže byť dostatočne presne opísané použitím fraktálnych či počítačových analýz. Celulárne automaty (CA) popisujú dynamické javy ktoré nepoužívajú rovnice ale pravidlá, podobne ako v hrách. Preto sú CA vhodné na opísanie javov v prírode. Zvyčajne sú rýchle a ľahko naprogramovateľné. Taktiež čas výpočtu je zvyčajne nižší ako pri použití parciálnych diferenciálnych rovníc. Celulárne automaty by mohli odhaliť veľa informácií ako pracuje vesmír a možno ešte viac informácií o tom ako začal život. CA je vhodný najmä pre ilustráciu niektorých charakteristických vlastností života, ktoré nemôžme modelovať inými nástrojmi UI, napr. neurónové siete , alebo genetické algoritmy.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!