Obsah
Simulácia dopravy v meste
Kryptovanie dát
CA a katastrofy
Aplikácie celulárnych automatov v Biológii
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Výpočtové schopnosti celulárnych automatov
Celulárne automaty - úvod
Samoreprodukujúce sa celulárne automaty
Kryštálove výpocty
HAL
Boidi
Floyi
Aplikácie celulárnych automatov
CAPOW
LIFE - Hra života
Fredkinov biliardový automat


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


CA a katastrofy

Podkapitoly:

Úvod
Forest-fire model
Sandpile model
Spring-block model
Aplety

Abstrakt

Na týchto stránkach popisujem možnosti využitia celulárnych automatov pri simulácii katastrof. V súčasnej dobe sa vďaka pokročilej počítačovej technike a rôznym aplikáciám dá pomerne verne odsimulovať priebeh katastrof a znížiť tak ich dôsledky na spoločnosť. Jednou z možností je použitie rôznych modelov celulárnych automatov. Medzi najznámejšie patria modely simulujúce lesné požiare, zemetrasenia, či zosuvy pôdy. V ďalších častiach sa zamerám na bližší popis najpoužívanejších modelov a ich modifikácií.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!