Obsah
Úvod
Fibonacciho čísla
Zlatý rez
Zlatý rez v prírode
Zlatý rez v umení
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Zlatý rez v umení

Podkapitoly:

Obraz a zlatý rez
Proporcie ľudského tela
Moslimské umenie
Architektúra

Mohlo by sa zdať, že v oblasti ľudskej činnosti matematika a umenie stoja na protiľahlých póloch, ba že sa niekedy až vylučujú. Ale i v matematike je kus umenia. Matematik Sobolev napísal:

"Skutočným matematikom je ten, kto nielen úlohu rieši, ale snaží sa vyriešiť ju pekne."

Dodnes obdivujeme dokonalosť antického sochárskeho umenia. Jeho krása spočíva v zachovaní proporcií. Antickí sochári tvorili nielen na základe umeleckej intuície, ale aj na základe vypočítaných proporcií. Geometria sa tak stala prostriedkom pre vyjadrenie harmónie tvaru ľudského tela. O vzťahu matematiky a umenia svedčí i to, že mnohí vynikajúci výtvarníci boli výbornými matematikmi, napr. Leonardo da Vinci alebo Albrecht Dürer.

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!