Obsah
Úvod
Fibonacciho čísla
Zlatý rez
Zlatý rez v prírode
Zlatý rez v umení
Literatúra a linky
O tejto kapitoleOstatné kapitoly
Lindenmayerove systémy
Modelovanie ekosystémov
Dawkinsove biomorfy
Reakčno-difúzne modely
Difúzne ohraničené zhlukovanie
Voronoiove diagramy
Časticové systémy
Fibbonaciho čísla a zlatý rez


Hlavne menu
 O nás
 Tutoriály
 Archiv


Zlatý rez

Podkapitoly:

Výpočet zlatého pomeru
Zlatý obdĺžnik
Zlatá špirála
Zlatý trojuholník

Zatiaľ čo Pythagorova veta je všeobecne známa a zoznamujú sa s ňou žiaci už na základnej škole, pojem zlatého rezu ustúpil trochu do pozadia a vymizol z našich učebných osnov. V dobe minulej však zohral významnú úlohu, ďaleko presahujúcu rámec matematiky. Okolo zlatého rezu vzniklo mnoho návodovej literatúry, ako s jeho pomocou zostrojiť najkrajší trojuholník, najkrajší pôdorys budovy, telo s najkrajšími proporciami v celku i v detajloch. Nie je vraj dobrého obrazu bez vedomého či podvedomého použitia zlatého rezu v jeho rozvrhnutí a kompozícii, obrazy a sochy starých majstrov možno pomocou zlatého rezu rozobrať do najmenších plôšok. Ba ešte ďaleko viac: bez dôsledného použitia zlatého rezu nevzniknú vraj dobré husle ani dobrá dráma. Ba ani to nestačí - zlatý rez je kozmickým zákonom, prejavujúcim sa i v prírode napríklad v anatómii rastlín, v chémii v kryštalických štruktúrach a zložení zlúčenín, v astronómii v polohách hviezd a planét...

Hore
Kontakty:     webmaster     admin     chief
Valid HTML 4.01! Valid CSS!